Dziś jest: środa, 22-03-2023

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla

   terenów zabudowanych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.

    oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                     (Obrady sesji są jawne)         

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9681291
W tym miesiącu: 50147
Wizyt dzisiaj: 932
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: