Dziś jest: czwartek, 01-06-2023

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9832845
W tym miesiącu: 1319
Wizyt dzisiaj: 1319
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: