Dziś jest: poniedziałek, 23-05-2022

Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Pakosławice w 2022 roku

Gmina Pakosławice zamierza wystąpić z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 r., do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest.
 
Wnioski należy składać w terminie do dnia 5 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Pakosławice w pokoju nr 10.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Więcej informacji - tel. 77 435 76 14 wew. 106
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 8559693
W tym miesiącu: 85433
Wizyt dzisiaj: 2132
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: