Dziś jest: sobota, 04-02-2023

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji w 2022 roku

akcyza.jpeg

  • od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
  • Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, hodowcy bydła poza fakturami  VAT stanowiącymi dowód zakupu paliwa powinni dołączyć również dokument wydany przez Kierownika ARiMR zawierający informacje o liczbie DJP bydła.


Limit zwrotu podatku akcyzowego 2022 r. wynosi:

  • 110,00zł x ilość użytków rolnych,
  • 40,00zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła,

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
 

Druki do pobrania:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9559857
W tym miesiącu: 7843
Wizyt dzisiaj: 551
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: