Dziś jest: poniedziałek, 05-06-2023

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – w roku 2021”

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Województwa Opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Pakosławice otrzymała na podstawie umowy numer 436/2021/G-45/OZ-ZOA/D z dnia 29.09.2021 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – w roku 2021”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 44.760,60 zł brutto. Kwota dotacji została przyznana do kwoty 29.484,00 zł, z czego:

  • ze środków NFOŚiGW w  Warszawie - 14.742,00 zł,
  • ze środków WFOŚiGW w Opolu - 14.742,00 zł.

W ramach realizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 42,12 Mg odpadów zawierających azbest.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9839714
W tym miesiącu: 8188
Wizyt dzisiaj: 961
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: