Dziś jest: piątek, 02-06-2023

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.


Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 471/5    położoną w obrębie Prusinowice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi…
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów …
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.
 10. Informacja na temat wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Zamknięcie obrad sesji.   

                                                                                                                                 (Obrady sesji są jawne)   

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9833065
W tym miesiącu: 1539
Wizyt dzisiaj: 112
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: