Dziś jest: czwartek, 01-06-2023

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakosławice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Bykowice.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                (Obrady sesji są jawne)         

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9832877
W tym miesiącu: 1351
Wizyt dzisiaj: 1351
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: