Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Czyste Powietrze

czyste.jpeg

UWAGA !

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice został uruchomiony punkt konsultacyjny obsługujący program "Czyste Powietrze".

 

Informacje o programie

Generator wniosków o dofinansowanie

Kalkulator dotacji

Kalkulator grubości izolacji

PDFCO zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu.pdf (210,88KB)

 

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOCHODU !

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste Powietrze”, powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydawaniem zaświadczeń zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach.

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 31.12.2022 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
82 70 45 476523,29 zł

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 31.03.2023 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych

przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
86 74 50 701607,58 zł

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9836918
W tym miesiącu: 5392
Wizyt dzisiaj: 481
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: