Dziś jest: sobota, 18-09-2021

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 6 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Pakosławice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/124/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goszowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Prusinowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola we Frączkowie do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                      (Obrady sesji są jawne)  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7338232
W tym miesiącu: 54197
Wizyt dzisiaj: 2324
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: