Dziś jest: sobota, 18-09-2021

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon powstających w gospodarstwach rolnych

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

F.H.U.P. GRECH Rafał Grech

ul. Wyspiańskiego 3, 48-300 Nysa

Folie

2.

TOZBIK Sp. z o.o.

ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa

Folie, sznurki, worki
z nawozów, siatki z balotów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7338108
W tym miesiącu: 54073
Wizyt dzisiaj: 2200
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: