Dziś jest: środa, 22-09-2021

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

 

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/135/12 z dnia 18 września 2012 r.  w sprawie zmiany formy działania zakładu budżetowego  i uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 3/2 w obrębie Biechów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                          (Obrady sesji są jawne)         

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7353465
W tym miesiącu: 69430
Wizyt dzisiaj: 2651
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: