Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reńskiej Wsi

prow.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reńskiej Wsi”  
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”   
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W ramach operacji zakłada się przebudowę istniejącej świetlicy w Reńskiej Wsi (ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury) zgodnie z potrzebami mieszkańców. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy standardu korzystania ze świetlicy wiejskiej i jakości jej oferty oraz powstania miejsca do atrakcyjnego i wspólnego spędzania wolnego czasu.
W ramach operacji przeprowadzone zostaną prace budowlane oraz powstanie „Małe Laboratorium Kultury”, w którym zakłada się wykorzystanie najnowszej  technologii wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality) dającej możliwość poznawania i eksploracji różnych miejsc, obiektów, atrakcji kulturowych i polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

Cel operacji:
Zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej oraz zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych mieszkańców poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Reńskiej Wsi

Wnioskowana kwota pomocy stanowi do 63,63% kosztów kwalifikowanych.

 

Data publikacji: 04-08-2020 12:42

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9836895
W tym miesiącu: 5369
Wizyt dzisiaj: 458
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: