Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2020 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Strobice do kategorii dróg Gminnych.

9. Informacja na temat wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2019.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                                
                                                                      (Obrady sesji są jawne)   

TRANSMISJA OBRAD   

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9838390
W tym miesiącu: 6864
Wizyt dzisiaj: 1953
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: