Dziś jest: środa, 31-05-2023

Unieszkodliwienie wyrobów zaierajacych azbest z terenu gminy Pakosławice w roku 2020

INFORMACJA

dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu

na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Pakosławice – w roku 2020”

 

 

 

            W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Województwa Opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Pakosławice otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 269/2020/G-45/OZ-ZOA/D z dnia 28.07.2020 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – w roku 2020”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 10.792,80 zł brutto. Kwota dotacji została przyznana do kwoty 7665,00 zł z czego:

  • ze środków NFOŚiGW w  Warszawie- 3832,50 zł,
  • ze środków WFOŚiGW w Opolu - 3832,50 zł.

 

 

            W ramach realizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 12,11 Mg odpadów zawierających azbest.

                              
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9830187
W tym miesiącu: 54563
Wizyt dzisiaj: 411
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: