Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 706/5 w Prusinowicach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

8. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                          (Obrady sesji są jawne)           

TRANSMISJA OBRAD         

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9838353
W tym miesiącu: 6827
Wizyt dzisiaj: 1916
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: