Dziś jest: środa, 31-05-2023

Zdalna szkoła – gmina zakupiła laptopy dla uczniów

zdalnaszkola.jpeg

Gmina Pakosławice pozyskała dofinansowanie w kwocie 44.990,00 zł. na zakup 22 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które mają służyć uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu SPSK w Nowakach w procesie zdalnego nauczania. 

Sprzęt ma trafić do osób najbardziej potrzebujących, w pierwszej kolejności tych, które nie posiadają takiego wyposażenia. Wszystko po to, by umożliwić uczniom szkół z terenu Gminy Pakosławice na  korzystanie ze zdalnej edukacji.

zdalnaszkola1.jpeg

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Szczegółowe informacje o programie oraz listy samorządów, które uzyskały wsparcie na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – KLIKNIJ

zdalna-szkoła-300x211.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9830086
W tym miesiącu: 54462
Wizyt dzisiaj: 310
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: