Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pakosławice Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 142/20 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 142/20

Wójta Gminy Pakosławice

z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j. z dnia 15.03.2019 r.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t.j. z dnia 15.01.2020 r.) oraz uchwały Nr VII/76/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 33/7 w obrębie Prusinowice, uchwały Nr XXXVIII/368/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 33/8 w obrębie Prusinowice, uchwały Nr XVI/156/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 33/9 w obrębie Prusinowice, uchwały Nr VII/77/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 33/10 w obrębie Prusinowice oraz uchwały Nr VII/78/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 33/11 w obrębie Prusinowice,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości gruntowe z zasobu Gminy Pakosławice, wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFWykaz nieruchomości.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  17-03-2020
  przez: Agnieszka Warchoł
 • opublikowano:
  17-03-2020 20:41
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 35
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl