Dziś jest: sobota, 03-06-2023

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice w roku 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu Gmina Pakosławice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym Gmina Pakosławice planuje wystąpić  do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice w roku 2020”, w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez Gminę Pakosławice.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są wydatki związane z demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, a zamierzają je usunąć w 2020 r.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Pakosławice w pokoju nr 10, na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Gminy.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

tel.  077/435 76 14 wew. 106.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9835114
W tym miesiącu: 3588
Wizyt dzisiaj: 111
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: