Dziś jest: poniedziałek, 05-06-2023

Rada Gminy udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice

Dnia 27.06.2012 r. odbyła się XX Sesja Rady Gminy Pakosławice. Na sesji radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu za 2011 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9839683
W tym miesiącu: 8157
Wizyt dzisiaj: 930
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: