Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 9:15 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów (zmniejszenie diety).

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym (zmniejszenie diety).

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                                          (Obrady sesji są jawne)           

TRANSMISJA OBRAD         

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9838363
W tym miesiącu: 6837
Wizyt dzisiaj: 1926
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: