Dziś jest: czwartek, 01-06-2023

Wymień stary piec na nowy

wymiana pieca.jpegOsoby, zainteresowane wymianą kotłów i pozyskaniem dofinansowania na ten cel informujemy, że Gmina Pakosławice planuje przystąpić do realizacji projektu Ochrona Powietrza w ramach RPO WO 2014-2020. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie ankietyzacji wśród osób zainteresowanych udziałem w projekcie i wymianą źródła ciepła, w celu oszacowania zakresu inwestycji. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i złożenie załączonego wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 8.11.2019 r. do godziny 9:00. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Pakosławice, pokój nr 10

Planowana realizacja złożonych wniosków nastąpi w 2021 roku.

Planowany zakres inwestycji:

  • Wymiana źródła indywidualnego ciepła na kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu i klasy V,
  • Wymiana źródła indywidualnego ciepła na kocioł na biomasę (pellet) spełniający wymagania ekoprojektu i klasy V,
  • Wymiana źródła indywidualnego ciepła na kocioł na gaz ziemny,
  • Wymiana źródła indywidualnego ciepła na kocioł na olej opałowy,
  • Wymiana źródła indywidualnego ciepła na pompę ciepła powietrze-woda,
  • Wymiana źródła indywidualnego ciepła na pompę ciepła woda-woda,
  • Wymiana źródła indywidualnego ciepła na ogrzewanie elektryczne (np. grzejniki na podczerwień, grzejniki akumulacyjne.

Po zakwalifikowaniu mieszkańca do projektu konieczne będzie przeprowadzenie w jego nieruchomości OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKU na koszt Gminy. Brak możliwości wykonania takiej oceny dyskwalifikuje z uczestnika w projekcie.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 77 435 76 14 wew. 106

PDFWniosek o udzielenie dofinansowania.pdf (461,85KB)
DOCXWniosek o udzielenie dofinansowania (edytowalny).docx (18,07KB)
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9832901
W tym miesiącu: 1375
Wizyt dzisiaj: 1375
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: