Dziś jest: czwartek, 02-02-2023

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – w roku 2019”

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Województwa Opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Pakosławice otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 92/2019/G-45/OZ-ZOA/D z dnia 02.09.2019 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – w roku 2019”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 19.915,20 zł brutto. Kwota dotacji została przyznana do kwoty 9 147,59 zł, z czego:

  • ze środków NFOŚiGW w  Warszawie- 4517,80 zł
  • ze środków WFOŚiGW w Opolu - 4629,79 zł

W ramach realizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 12,908 Mg odpadów zawierających azbest.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9556044
W tym miesiącu: 4030
Wizyt dzisiaj: 1039
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: