Dziś jest: czwartek, 01-06-2023

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
  3. Informacja z prac Komisji Rady Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
  5. Podjęcie uchwały w spr. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Prusinowice dot. przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi…
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Zamknięcie obrad sesji.  

                                                                                                      (Obrady sesji są jawne)  

TRANSMISJA OBRAD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9832308
W tym miesiącu: 782
Wizyt dzisiaj: 782
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: