Dziś jest: poniedziałek, 05-06-2023

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia , że w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja z prac Komisji Rady Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu gminy dla szkół, przedszkoli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla nauczycieli …
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, logopedy oraz doradcy zawodowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 33/7 w obrębie Prusinowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 33/10 w obrębie Prusinowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 33/11 w obrębie Prusinowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 572/2 w obrębie Prusinowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Reńska Wieś na lata 2019-2029”.
 14. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za okres I półrocza 2019 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Zamknięcie obrad sesji.   

TRANSMISJA OBRAD

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9839550
W tym miesiącu: 8024
Wizyt dzisiaj: 797
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: