Dziś jest: wtorek, 31-01-2023

Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego

11_1.jpeg

 

Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.01.00-16-0008/17-00 z dnia 13.07.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020 w ramach osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej. Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim o charakterze zintegrowanym i realizowanym przez 4 jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Nyski jako Lider Projektu oraz 3 Partnerów: Gmina Otmuchów, Gmina Głuchołazy, Gmina Pakosławice. Ma charakter kompleksowy: obejmuje ochronę różnorodności Subregionu Południowego, a także promocję ochrony różnorodności i edukację w tym zakresie.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 5 207 683,01 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 5 105 650,38 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 3 917 057,94 zł

Z CZEGO GMINA PAKOSŁAWICE:

Wydatki ogółem i kwalifikowane: 184 838,06 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR:  100 000,00 zł

Zagospodarowanie parku rekreacyjnego w Pakosławicach

OPIS PROJEKTU

W ramach zadania utwardzono ścieżki oraz wbudowano obrzeża parkowe. W parku zamontowano oświetlenie LED, utworzono herbarium z nasadzeniami rodzimych gatunków ziół m.in. bazylia wonna, czosnek ogrodowy, cykoria podróżnik, estragon, bylica boże drzewko, dziurawiec zwyczajny, kolendra siewna, Lubczyk ogrodowy, melisa lekarska, mięta pieprzowa, nagietek lekarski, ostropest plamisty, rozmaryn lekarski i inne.

1.jpeg2.jpeg

Herbarium wraz z alejkami i szeregiem wyposażenia technicznego tj. ławki, latarnie, tablice informacyjne rabaty itp., wykonano na terenie działki, którą inwestor przeznaczył na funkcje sportowo-rekreacyjne. Elementy zagospodarowania zostały zlokalizowane na terenie pokrytym roślinnością niską.

Na terenie parku zostały utworzone tablice informacyjne oraz kompostownik. Teren został ogrodzony i wyposażony w ławki oraz kosze na śmieci. Wykonany obiekt pełni funkcję rekreacyjno-przyrodniczą stanowiącą uzupełnienie przestrzeni wiejskiej.

 

CEL REALIZACJI PROJEKTU

Kompleksowa ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9550286
W tym miesiącu: 102855
Wizyt dzisiaj: 1556
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: