Dziś jest: środa, 31-05-2023

Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice

OPOLSKIE_kolor_logo_2018.png

Gmina Pakosławice  przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  w którym Partnerem wiodącym jest Optima s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50. Nawiązanie przez Gminę Pakosławice partnerstwa do realizacji projektu z instytucją niepubliczną dysponującą wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu wniosków o dofinansowanie projektów z EFS oraz w realizacji projektów edukacyjnych wynika z potrzeby wykorzystania sprawdzonych procedur monitoringu, rozliczania i sprawozdawczości oraz zasobów kadrowych tej jednostki.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9829999
W tym miesiącu: 54375
Wizyt dzisiaj: 223
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: