Dziś jest: poniedziałek, 05-06-2023

Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego

Ministerstwo_Rolnictwa_i_Rozwoju_Wsi.svg.pngOd 2019 roku limit zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze wynosi 100 zł za 1 ha użytków rolnych i 30 złotych do każdej DJP bydła.

W 2019 roku rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Dodatkowe środki otrzymają także hodowcy bydła i producenci mleka. Mogą oni ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). W praktyce oznacza to, że rolnik za każdą 1 DJP bydła otrzyma dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości 30 złotych.

Jednak rolnicy nie będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystywane przy chowie świń, owiec, drobiu i innych zwierząt.

Hodowcy bydła będą musieli zadbać także o dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła.  A po takie zaświadczenie trzeba będzie się udać wcześniej do biura powiatowego ARiMR.

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf (871,24KB)

Więcej informacji:     

http://bip.pakoslawice.pl/1509/560/zwrot-podatku-akcyzowego.html

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9839551
W tym miesiącu: 8025
Wizyt dzisiaj: 798
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: