Dziś jest: czwartek, 01-06-2023

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pakosławice na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w  domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028.
 9. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja obrad Rady Gminy Pakosławice

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9832205
W tym miesiącu: 679
Wizyt dzisiaj: 679
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: