Dziś jest: środa, 31-05-2023

„NIE TRUJ – WEŹ DOTACJĘ - WYMIEŃ PIEC”

wnioski-piece.jpeg2 stycznia 2019 roku ruszy nabór wniosków na dotację na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym na terenie Gminy Pakosławice. Ogłoszony przez Wójta Gminy Pakosławice nabór potrwa do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2019 roku.
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów inwestycji obejmujących trwała zmianę systemu ogrzewania polegającą na likwidacji tradycyjnych pieców węglowych stanowiących główne źródło ogrzewania na:  ogrzewanie elektryczne, olejowe lub gazowe, pompy ciepła oraz ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe, spełniającym standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych  wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.
Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 50% planowanego kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż 4 tysięcy brutto.

Szczegółowe zasady w poniższych załącznikach wraz ze wzorem wniosku:

PDFOświadczenie o posiadaniu tytyłu prawnego do nieruchomości.pdf (104,45KB)

PDFWniosek o udzielenie dotacji celowej.pdf (124,19KB)

PDFZgoda właścicela nieruchomości na modernizację ogrzewanie.pdf (109,01KB)
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9830061
W tym miesiącu: 54437
Wizyt dzisiaj: 285
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: