Dziś jest: sobota, 03-06-2023

Sesja Rady Gminy

Rada Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynków stanowiących własność Gminy Pakosławice.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja obrad Rady Gminy Pakosławice

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9835086
W tym miesiącu: 3560
Wizyt dzisiaj: 83
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: