Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Pakosławice

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w OPOLU II  z dnia  5 listopada  2018 roku zwołana została I sesja Rady Gminy Pakosławice. Sesja odbędzie się 21 listopada  2018 r. o godz.9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach.

Porządek obrad I sesji Rady Gminy Pakosławice:

  1.     Otwarcie sesji.
  2.     Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3.     Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4.     Stwierdzenie kworum.
  5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6.     Wybór Przewodniczącego Rady.
  7.     Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady.
  8.     Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy  i złożenie przez niego ślubowania.
  9.     Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9838266
W tym miesiącu: 6740
Wizyt dzisiaj: 1829
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: