Urząd Gminy Pakosławice

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 16.10.2018 r.

PDFUchwała nr XXXIX/372/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Pakosławice.pdf

PDFUchwała nr XXXIX/373/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomośći gruntowej niezabudowanej w obrębie Reńska Wieś.pdf

PDFUchwała nr XXXIX/374/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomośći gruntowej niezabudowanej w obrębie Reńska Wieś.pdf

PDFUchwała nr XXXIX/375/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 256/1 w obrębie Pakosławice.pdf

PDFUchwała nr XXXIX/376/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 323/3 w obrębie Nowaki.pdf

PDFUchwała nr XXXIX/377/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 323/4 w obrębie Nowaki.pdf

PDFUchwała nr XXXIX/378/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 323/5 w obrębie Nowaki.pdf

PDFUchwała nr XXXIX/379/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie okreśłenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2019-2023.pdf

PDFUchwała nr XXXIX/380/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice".pdf

PDFUchwała nr XXXIX/381/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęćia Rocznego programu współracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadząćymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.pdf

PDFUchwała nr XXXIX/382/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXXIX/383/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok.pdf

PDFUchwała nr XXXIX/384/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie okreśłenia przystanków komunikacyjnych oraz warunkó i zasad korzystania z przystanków, któych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakosławice.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-10-2018
  przez: Piotr Ksiądzyna
 • opublikowano:
  06-11-2018 12:57
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  06-11-2018 12:57
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Rada Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 1884
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×