Dziś jest: wtorek, 31-01-2023

Konkurs "Odnowa Wsi szansą dla opolskiej młodzieży"

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach obchodów XV-lecia Opolskiego Programu Odnowy Wsi ogłasza konkurs na organizację przedsięwzięć promujących odnowę wsi oraz aktywnie włączających dzieci i młodzież do udziału w realizacji tych projektów.
Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania młodych mieszkańców obszarów wiejskich w działania promujące swoje miejscowości, poprawa jakości życia, zaszczepienie u dzieci i młodzieży aktywnych postaw społecznych. W konkursie preferowane są przedsięwzięcia prezentujące dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i tradycyjne opolskiej wsi. Spośród zgłoszonych przedsięwzięć nagrodzonych zostanie 20 najlepszych projektów ocenionych przez Komisję Konkursową. Laureaci konkursu otrzymają równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 2 000 zł.
Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonać Stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego lub inne organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi.
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia organizowane w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2012r.
Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 15 września 2012r.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panem Tomaszem Przygoda tel. 44 82 123 lub Panem Arkadiuszem Głąb tel. 44 82 124

Regulamin oraz niezbędne dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.odnowawsi.eu

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9550139
W tym miesiącu: 102708
Wizyt dzisiaj: 1409
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: