Urząd Gminy Pakosławice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zgromadzeniu

RRG.7226.15.2018.MJ                                                                                                              Reńska Wieś, 8 października 2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 18:00 do 18:30 przy przystanku autobusowym na drodze krajowej Nr 46 w miejscowości Strobice odbędzie się zgromadzenie w celu okazania protestu mieszkańców wobec braku bezpiecznego przejścia przez drogę krajową Nr 46 w m. Strobice. Zgromadzenie polegać będzie na wystąpieniu zbiorowym ok 25 – cio osobowej grupy w obrębie przystanku autobusowego zlokalizowanego w m. Strobice przy drodze krajowej Nr 46 w kierunku Opola.

Termin organizowanego zgromadzenia: 21 października 2018 r. w godzinach od 18:00 do 18:30.

Miejsce organizowanego zgromadzenia: wystąpienie zbiorowe ok 25 – cio osobowej grupy w obrębie przystanku autobusowego zlokalizowanego w m. Strobice przy drodze krajowej Nr 46 w kierunku Opola.

Planowana liczba uczestników: 25 osób

Przewodniczący zgromadzenia: Grzegorz Kowalski

                                                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                                                                  Adam Raczyński

 

Otrzymują:

 1. Komendant Powiatowej Policji w Nysie, ul. Armii Krajowej 11, 48 – 300 Nysa
 2. Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pakosławice (http://bip.pakoslawice.pl/).

Do wiadomości:

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-0895 Opole
 2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nysie, ul. Piastowska 33, 48 – 300 Nysa
 3. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole
Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2018
  przez: Małgorzata Jaroszek
 • opublikowano:
  10-10-2018 07:12
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  10-10-2018 07:14
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 4628
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×