Urząd Gminy Pakosławice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o blokadzie DK46

RRG.7226.11.2018.MJ                                                                                      Reńska Wieś, 27 sierpień 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 408 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 21 września 2018 r. w godzinach od 18:00 do 19:00 na drodze krajowej Nr 46 w miejscowości Strobice odbędzie się zgromadzenie w celu okazania protestu mieszkańców wobec braku bezpiecznego przejścia przez drogę krajową Nr 46. Zgromadzenie polegać będzie na przemarszu od skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową Nr 46 (wylot ze Strobic na Pakosławice) w kierunku Nysy do II wjazdu do Strobic i z powrotem, co spowoduje blokadę drogi krajowej Nr 46 w m. Strobice na 1 godzinę.

Termin organizowanego zgromadzenia: 21 wrzesień 2018 r. w godzinach od 18:00 do 19:00.

Miejsce organizowanego zgromadzenia: przemarsz od skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową Nr 46 w kierunku Nysy do II wjazdu do Strobic i z powrotem.

Planowana liczba uczestników: 50 osób

Przewodniczący zgromadzenia: Grzegorz Kowalski

 

Otrzymują:

 1. Komendant Powiatowej Policji w Nysie, ul. Armii Krajowej 11, 48 – 300 Nysa
 2. Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pakosławice (http://bip.pakoslawice.pl/).

Do wiadomości:

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-0895 Opole
 2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nysie, ul. Piastowska 33, 48 – 300 Nysa
 3. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole
 4. a/a

PDFZawiadomienie o blokadzie drogi.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2018
  przez: Krzysztof Pawłowski
 • opublikowano:
  30-08-2018 14:14
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  30-08-2018 14:15
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 918
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×