Urząd Gminy Pakosławice

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe...

ZARZĄDZENIE Nr 400/18
WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 14 maja 2018r.


w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), zarządzam, co następuje:
§ 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pożytku publicznego oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zadania publicznego w zakresie - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonego w Zarządzeniu nr 386/18 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2018 rok, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pakosławice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                   Adam Raczyński
                                    

 

 

                            

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-05-2018
  przez: Joanna Abram
 • opublikowano:
  15-05-2018 11:50
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  15-05-2018 11:50
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 347
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×