Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – VIII nabór

INFORMACJA

dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu
na zadanie pn.:  „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Pakosławice – VIII nabór”

W ramach VIII naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Pakosławice otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 40/2017/G-45/OZ-ZOA/D z dnia 17 lipca 2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Pakosławice – VIII nabór”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 8 146,50 zł brutto. Kwota dotacji wyniosła 91,3% rzeczywistych kosztów brutto, z czego:


•    50% pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 – 4 073,25 zł
•    35% pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Opolu – 2 851,27 zł
•    z środków budżetu Powiatu Nyskiego - 514,59 zł

    W ramach realizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 19,25 Mg odpadów zawierających azbest.

azbest2.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9838283
W tym miesiącu: 6757
Wizyt dzisiaj: 1846
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: