Dziś jest: czwartek, 28-10-2021

Turystyczna Przystań w Nowakach

fundusz.jpeg

Operacja pn. „Turystyczna Przystań w Nowakach” 

 

mająca na celu budowę i montaż infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Nowakach  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu  powstała „Turystyczna Przystań w Nowakach”. Dzięki dofinansowaniu z PROW 2014-2020 zbudowano wiatę, zamontowano 5  urządzeń rekreacyjnych (plac zabaw) oraz obsadzono teren zielenią. W wyniku realizacji projektu powstał kompleks turystyczno- rekreacyjny,  stworzono dogodne  warunki dla atrakcyjnego  wypoczynku oraz  wzbogacono ofertę turystyczną gminy Pakosławice i  obszaru LGD.

Wnioskowana kwota pomocy -   63 005,00   co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7468732
W tym miesiącu: 78787
Wizyt dzisiaj: 6
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: