Dziś jest: sobota, 24-10-2020

Obowiązujące akty prawa miejscowego

Uchwała nr XXXV/353/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice

Uchwała nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice

Uchwała nr XXXV/354/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 roku

Uchwała nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXXIV/313/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XVII/165/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/22/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosp. odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr XII/119/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 6134212
W tym miesiącu: 76258
Wizyt dzisiaj: 2687
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: