Dziś jest: środa, 01-02-2023

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Pakosławice informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

L.p.

Osiągnięty poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła [%]

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%]

2013

18,62

73,93

2014

37,15

15,10

2015

50,70

14,40

2016

28,60

0

2017

20,00

40,00

2018

28,00

41,00

2019

34,00

29,00

2020

34,00

28,00

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9554221
W tym miesiącu: 2207
Wizyt dzisiaj: 2207
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: