Dziś jest: czwartek, 28-10-2021

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Pakosławice informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

ROK Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła [%] Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%]
2013 18,62 73,93
2014 37,15 15,1
2015 50,7 14,4
2016 28,60 0
2017 20 40
2018 28 41

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7468737
W tym miesiącu: 78792
Wizyt dzisiaj: 11
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: