Dziś jest: wtorek, 20-10-2020

Gospodarka odpadami

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PAKOSŁAWICE

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Pakosławice informuje, że

 

od 01 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022r.

podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pakosławice jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa

 

Miejsce zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosławice

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Harmonogram 2020

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakosławice za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakosławice za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakosławice za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakosławice za 2018 r.

Obowiązujące akty prawa miejscowego

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opłatę "śmieciową" należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:

  • w kasie urzędu Gminy Pakosławice
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pakosławice
    • nr rachunku bankowego Urząd Gminy Pakosławice 65 8872 0003 0022 8286 2000 0170

Dokonując wpłaty w tytule wpłaty prosimy wpisać:

  • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
  • adres nieruchomości,
  • miesiąc i rok którego dotyczy opłata.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 6120569
W tym miesiącu: 62615
Wizyt dzisiaj: 601
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: