Dziś jest: niedziela, 19-09-2021

Już czas na złożenie wniosków o wypłatę wsparcia na grunty zalesione w ramach PROW 2007 -2013

ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy otrzymali w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 - 2013 wsparcie na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, muszą, jak co roku, złożyć wniosek o wypłatę pomocy. Wniosek o płatność trzeba złożyć w terminie od 15 marca do 15 maja 2012 r. w tym biurze powiatowym ARiMR, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Do 27 marca, wnioski o płatność złożyło w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 732 rolników. Jeżeli rolnik nie zdąży złożyć w podanym terminie wniosku o płatność, może to uczynić do 11 czerwca 2012 roku, lecz wtedy za każdy roboczy dzień spóźnienia należnych rolnikowi kwota wypłaty zostanie obniżona o 1%.    

Formularz Wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie w 2012 r., dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w biurach powiatowych ARiMR.

Równocześnie przypominamy, że rolnicy, którzy skorzystali z pomocy z działania "Zalesianie gruntów rolnych" finansowanego w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006, składają kontynuacyjne wnioski o płatność w terminie od 1 czerwca do 16 lipca 2012 r. Formularz wniosku można otrzymać w biurze powiatowym ARiMR lub pobrać go z portalu internetowego Agencji .

Departament Komunikacji Społecznej ARMiR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7340203
W tym miesiącu: 56168
Wizyt dzisiaj: 1413
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: