Dziś jest: niedziela, 26-09-2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2017

PDFOtwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2017.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Pakosławice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2017.pdf

  • Wzór oferty realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna  realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) 

DOCZałącznik nr 1 (oferta).doc

  • Wzór umowy o realizację zadania publicznego* / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej*, o których mowa w art.16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 i 395)

DOCZałącznik nr 3 (umowa).doc

  • Wzór  sprawozdania z wykonania zadania publicznego , o którym mowa w art.18 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

DOCZałącznik nr 5 (sprawozdanie).doc

____________________________________________________________________________________________

aktualizacja 10.05.2017 r.

PDFZarządzenie nr 298/17 Wójta Gminy Pakosławice w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacjęzadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2017.pdf

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7367147
W tym miesiącu: 83112
Wizyt dzisiaj: 1704
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: