Dziś jest: czwartek, 29-09-2022

Posadzili drzewa na powitanie wiosny!

Dnia 21 marca 2017 r. w ramach ogólnopolskiego Święta Lasu Wójt Gminy Pakosławice - Adam Raczyński, Członek Zarządu Powiatu Nyskiego - Daniel Palimąka wraz z samorządowcami, sołtysami Gminy Pakosławice, nauczycielami oraz uczniami lokalnych placówek oświatowych posadzili na terenie Gminy Pakosławice 100 drzew i krzewów.
Celem akcji było promowanie, ale też edukowanie z zakresu ochrony środowiska. Przez blisko 6 godzin posadzono kilkadziesiąt młodych drzewek: magnolii, czereśni i lipy. Takie akcje mają dać przykład, że drzewa to dobro wspólne chroniące wiele elementów środowiska naturalnego, które powinniśmy szanować i o nie dbać w sposób racjonalny. Dzisiejsze wydarzenie Wójt Gminy Pakosławice zorganizował przy współpracy Starostwa Powiatowego w Nysie, Nadleśnictwa Prudnik oraz naszych placówek oświatowych. Chcemy obudzić wrażliwość, abyśmy wszyscy patrzyli inaczej na nasze leśne dobra.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9066384
W tym miesiącu: 126439
Wizyt dzisiaj: 2280
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: