Dziś jest: piątek, 02-06-2023

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

naglowek.jpeg

OGŁOSZENIE

o wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem  wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Pakosławice w 2017 roku.

azbest.jpegWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  ogłosił VIII konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu  Gmina Pakosławice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym Gmina Pakosławice planuje wystąpić  do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie  wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice VIII nabór”, w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez Gminę Pakosławice.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są wydatki związane z demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów (w tym: 50 % ze środków NFOŚiGW w Warszawie, 35 % ze środków WFOŚiGW w Opolu i 15 % z budżetu Gminy Pakosławice).

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, a zamierzają je usunąć w 2017r.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Pakosławice w pokoju nr 10, na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Gminy w ww. pokoju lub pobrać ze strony internetowej: www.pakoslawice.pl

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice – pok. nr 10 lub pod  tel.  77 435 76 14 wew. 106.

DOCWniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu.doc (103,50KB)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9833139
W tym miesiącu: 1613
Wizyt dzisiaj: 186
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: