Dziś jest: środa, 29-09-2021

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Recycling_symbol.svg.png Zgodnie a uchwałą nr XXII/196/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Wójt Gminy Pakosławice informuje, że z dniem 1 lutego 2017 roku ulega podwyższeniu stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, która wynosi:

  • 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;
  • 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 7381735
W tym miesiącu: 97700
Wizyt dzisiaj: 406
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: