Dziś jest: poniedziałek, 05-06-2023

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Recycling_symbol.svg.pngZgodnie a uchwałą nr XXII/196/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Wójt Gminy Pakosławice informuje, że z dniem 1 lutego 2017 roku ulega podwyższeniu stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, która wynosi:

  • 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;
  • 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9839775
W tym miesiącu: 8249
Wizyt dzisiaj: 1022
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: