Dziś jest: piątek, 02-06-2023

UWAGA! Zmiany w Budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju i Harmonogramie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Uwaga Beneficjenci !!! zamierzający się ubiegać o środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia” na posiedzeniu w dniu 6 marca 2012 r. podjęło uchwałę o wprowadzeniu zmian w Budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju i Harmonogramie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w piśmie LDG "Złota Ziemia":DOCnabory wniosków.doc (223,50KB)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9833167
W tym miesiącu: 1641
Wizyt dzisiaj: 214
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: