Dziś jest: niedziela, 04-06-2023

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakosławice – VII nabór

INFORMACJA

dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu
na zadanie pn.:  „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Pakosławice – VII nabór”

W ramach VII naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Pakosławice otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 232/2016/G-45/OZ-ZOA/D z dnia 21 lipca 2016r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Pakosławice – VII nabór”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 11 320,56 zł brutto. Kwota dotacji wyniosła 92,5% rzeczywistych kosztów brutto, z czego:


•    50% pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - 5 660,28 zł
•    35% pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu – 3 962,20 zł
•    z środków budżetu Powiatu Nyskiego   - 849,04 zł

    W ramach realizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 24,86 Mg odpadów zawierających azbest.

dofinansowanie2016.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9838386
W tym miesiącu: 6860
Wizyt dzisiaj: 1949
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: +48774357614
fax: +48774357618
e-mail: