Dziś jest: czwartek, 06-10-2022

V rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach

Dnia 28 października 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach odbyła się uroczystość 5-lecia nadanie imienia szkole. Obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym we Frączkowie.

W uroczystości brali udział zaproszeni goście - Wójt Gminy Pakosławice – Adam Raczyński, Sekretarz Gminy – Andrzej Rosa oraz Radni Rady Gminy Pakosławice, a także rodzice, nauczyciele pracownicy szkoły i uczniowie.

Po przywitaniu zebranych przez Dyrektora Szkoły - Beatę Lichosik uczniowie oraz przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goszowicach  przedstawili program artystyczny, w którym przybliżyli zgromadzonym twórczość Jana Brzechwy.

W dalszej części uroczystości społeczność szkoły mogła usłyszeć podziękowania, gratulacje oraz życzenia od Wójta Gminy Pakosławice. Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek.

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9098386
W tym miesiącu: 28179
Wizyt dzisiaj: 2740
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: