Dziś jest: sobota, 01-10-2022

Konserwacja rowów melioracyjnych

Na terenie Gminy Pakosławice zakończono prace konserwacyjne sieci rowów melioracyjnych. Prace powyższe wykonano w miejscowościach:
• Bykowice – konserwacja rowu R- G na długości 1290mb – całkowity koszt zadania wyniósł 7 204,77zł ,
• Prusinowice – Odtworzenie Młynówki (500mb) oraz konserwacja rowu R-H (750mb) – całkowity koszt zadania 8 997,46zł.
Na zadanie pn.: „Odtworzenie Młynówki i konserwacja rowu R-H w miejscowości Prusinowice” Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Powiatu Nyskiego w wysokości 4 498,73 zł

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 9073008
W tym miesiącu: 2801
Wizyt dzisiaj: 2801
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: